Vi satsar på uppfödningen av djuren och kvaliteten på köttet, för mår djuren bra mår vi också bra.

Ejmunds Gård – här hittar du köttbullar med höga krav

Jag heter Märtha Norman och driver tillsammans med min familj gården Ejmunds Gård på Gotland. Vi är den sjätte generationen på gården som idag bedriver nötköttsproduktion.

Det finns en lång historia bakom Ejmunds Gård, berätta om det!

– Vår gård har funnits i familjen sedan 1862, då min farmors morfar köpte gården. Gården var stor redan på den tiden. Sedan dess har den gått i arv, 2016 tog jag och min man över driften. Att få förvalta ett arv och ta det in i framtiden känns fantastisk och jag tänker många gånger på människorna som gått före mig. Som min farmors mamma som också hette Märtha. Hon blev ensamstående tidigt med två små barn men fortsatte att driva gården själv och gifte aldrig om sig. Hon var en stark kvinnofigur redan på 30-talet och var bland annat en av de första kvinnorna på Gotland som lärde sig att köra bil.

Vad erbjuder ni för typ av produkter?

– Vi säljer bland annat köttbullar under eget varumärke, för oss är det ett sätt att kunna satsa på uppfödningen av djuren och kvaliteten på köttet. Vi brukar säga ”mår djuren bra, mår vi bra”.

Vad betyder Svenskt Sigill för dig?

– Märkningen visar både för oss och konsumenten att vi jobbar aktivt med klimatet och för att våra djur ska må bra. Vi var den första nötköttsproducenten i Sverige att bli klimatcertifierade via Svenskt Sigill, vilket vi är mycket stolta över. Vi valde att jobba mot att få märkningen från Svenskt Sigill för att visa på att vi driver ett hållbart lantbruk och för dess höga trovärdighet.

– Vi vet att konsumenter idag vill göra aktiva val och få kunskap om produktens ursprung. Genom Svenskt Sigill får vi också en möjlighet att fortsätta utvecklas i rätt riktning. För oss är det viktigt att värna om den marken vi brukar för nästa generation.

Namn: Märtha Norman
Gårdsnamn: Ejmunds Gård
Region: Gotland
Produkt: Nötköttsproduktion
Hemsida: ejmunds.se

”För att öka den biologiska mångfalden kommer vi nästa år ha blommande fältkanter, vilket ger mat till humlor och bin. Idag har vi redan skyddszon mot vattendrag.

En skyddszon är en remsa utmed vatten som är bevuxen året om, det minskar risken för läckage till vatten och är en plats för insekter, fåglar och vilt. Det vill säga en åtgärd som ökar den biologiska mångfalden.”