Vi bidrar till att avlasta haven och de vilda fiskbestånden.

Gårdsfisk – klimatvänlig fisk från land

Jag heter Johan Ljungquist och driver Gårdsfisk på Gretagården i Skåne tillsammans med Mikael Olenmark Dessalles. Vår vision är att producera världens mest hållbara fisk och förändra svensk livsmedelsproduktion i grunden.
Med sitt cirkulära hållbarhetsperspektiv har Johan och Mikael byggt upp en klimatsmart fiskuppfödning i världsklass. Dessutom vann de nyligen utmärkelsen ”Årets klimatbonde”.

Johan, hur kom det sig att ni började med fiskuppfödning?

– För mig föddes intresset för hållbart fiske efter att jag jobbat ett par år inom fiskeindustrin och på nära håll sett fiskets påverkan på miljön. Mikael, som jag träffade under ett projekt för urban fisk- och växtodling, hade i sin tur ett starkt intresse för tekniska lösningar inom vatten och energi. Kombinationen blev Gårdsfisk – ett integrerat lant- och vattenbruk som gör det möjligt att äta fisk utan att fiskeuppfödningen påverkar omgivningen.

Hur går det till?

– Vi använder ett recirkulerande system för att minimera vatten- och energianvändningen. Fiskarna föds upp i bassänger där all näring tas till vara på och används för att gödsla närliggande åkrar. Ladorna där bassängerna finns värms upp med förnybar energi och värmen från både vatten och luft i lokalen cirkulerar på ett effektivt sätt.

Vad är fördelen med att föda upp fiskar på land?

Idag omgärdas industriellt fiske och konventionell fiskodling av flera miljöproblem. Bland annat förstörda ekosystem, vilket man kommer undan med vårt system. Vi föder upp fisk på ett ansvarsfullt sätt så att fisken mår bra och växer, och återanvänder vatten och gödsel från odlingen. När man inte tar hand om näringen på ett bra sätt uppstår det övergödning, det är då vi får igenväxta vattendrag, algblomningar och syrefria bottnar. Det är en av orsakerna till att ekosystem rubbas.

En annan aspekt som inte bara handlar om nya möjligheter att producera fisk är att det ger en möjlighet till en levande landsbygd. Innan Gårdsfisk hade Gretagården från 1862 varit tagen ur bruk i mer än 30 år. Nu har den fått nytt liv genom systemet med fiskodling på land.

I september 2020 fick ni utmärkelsen ”Årets klimatbonde” – ett pris som delas ut av Svenskt Sigill och som är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE. Grattis!

– Tack, vi är så stolta över den här utmärkelsen. Det visar verkligen att vi är på rätt spår och kan skapa en hållbar, klimatsmart svensk fiskuppfödning.

Vad betyder Svenskt Sigill för dig?

– Svenskt Sigill inkluderar fiske i det svenska lantbruket och har initierat handboken för fiskeuppfödning på land. Jämfört med andra märkningar ställer Svenskt Sigill högre krav när det kommer till bland annat klimat, djurvälfärd och cirkularitet. Vilket är jättebra och rimmar väldigt väl med vårt mål – att bidra till att avlasta haven och de vilda fiskbestånden.

Namn: Johan Ljungquist
Gårdsnamn: Gretagården
Region: Skåne
Produkt: Fisk
Hemsida: gardsfisk.se

”Fiskar är djur och ska ha ett bra liv, det är vi noga med. Fiskuppfödning behöver bygga på cirkulära system där inga miljöaspekter glöms bort.”