Vi strävar efter att ha ett hållbart kretslopp på gården.

Kretslopp och miljön i fokus på Wapnö Gård

Jag heter Lennart E. Bengtsson och jag driver Wapnö Gård i Halmstad. Här föder vi upp djur för både mjölk- och köttproduktion och har dessutom en stor spannmålsodling.

Berätta om er produktion!

– I mer än 20 år har Wapnö arbetat för ett eget kretslopp på gården. Djuren äter vårt eget foder och gödseln blir till biogas och rötrester som sedan återförs till åkern. Vårt unika sortiment av mejeriprodukter från det egna gårdsmejeriet finns på butikshyllor i hela västra och södra Sverige. Våra egna grönsaker och kött kan du smaka på i gårdsbutiken eller om du besöker vår restaurang. Vår gård är alltid öppen för besökare.

Vad betyder Svenskt Sigill för er?

– Vi har Svenskt Sigills certifieringar för både mjölk- och köttdjuren. Det innebär bland annat att vi följer deras strikta regler kring att djuren ska vara friska och må bra. Till exempel ska korna gå på bete minst 10 timmar per dag under sommarbetet, vilket är längre än lagen kräver. Alla våra lösgående kor ska ha tillgång till koborstar som ger dem en skön ryggmassage när helst de önskar. Svenskt Sigill-certifieringen leder också till att vi har oberoende kontrollanter som kommer till gården och går igenom att vi följer alla regler och att djuren har det bra.

Namn: Lennart E. Bengtsson
Gårdsnamn: Wapnö Gård
Region: Halland
Produkt: Mjölk- och köttproduktion
Hemsida: wapno.se

”God djuromsorg, smakupplevelser och hållbara kretslopp har länge varit våra ledord. Det är därför det inte finns någon annan gård som Wapnö i Sverige och kanske inte i hela världen. Vi jobbar med hållbarhet på riktigt.

För att främja biologisk mångfald har vi insektshotell och skyddszon mot vattendrag. En skyddszon minskar risken för att växtskyddsmedel och gödsel sprids och syftar till att bevara eller förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för biologisk mångfald.”